Filmer

Bertil efterlämnade elva dokumentärfilmer om vardera 45 min. Åtta av dessa finns idag tillgängliga för visning.
Varje film är fristående och kan, vid visning av två filmer vid samma tillfälle, kombineras efter eget val.

•                       

                                              
PÖJKERA I BÖJA – Visningstid 45 min

     PIB
En gripande verklighetsskildring i 1800-talsmiljö

“Pöjkera i Böja” var tre “ynglingar” på tillsammans 250 år. De blev i början på 1950-talet riksbekanta genom sina ålderdomliga levnadsva­nor och arbetsmetoder. “Folk kom långa vägar ifrå å velle se hår dä geck te”, sa “Mellapöjken”. Allt är nu borta, men filmen har bevarat hela deras livsgärning.

Vi får vara med när de slagtröskar, tämjer oxen, täcker tak och mejar. För att inte tala om “kvinnfolkagöra” som t ex när de tvättar, städar, lagar kläder, kärnar smör, bakar och kardar ull, allt medan den äldste då och då sjunger en gammal visa.

En välgörande avkoppling för jäktade nutidsmänniskor, men också ett enastående kulturdoku­ment i färg och ljud.


Info i PDF-format Pôjkera i Böja för nedladdning
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KÄRNGUMMOR OCH KRUTGUBBAR DEL 1 – Visningstid 45 min

Vi gör ett besök på Sveriges märkligaste bondgård, Blomstergården i Eringsboda, skapad av en seg smålänning, som förvandlade sin magra gård till en av Sveriges största turistattraktioner.

Mor Johanna i Horn bakar bullar inför 107-årsdagen. Dotterdotterns dotterdotter Joy Åberg uppvaktar. I Acklinga träffar vi Elin, som använder korna till dragare och i Närkesberg möter vi Sveriges siste saxsmed. Vi möter även Valfrid Johansson, Sveriges kanske siste grott­innevånare.

Arvid SkarénArvid Skarén i Svanskog, eller Uppfinnar-Johansson, som han allmänt kallas, demonstre­rar sina originella uppfinningar och sitt underliga hushållsarbete. Han åker i hemsnickrad vagn efter sin hund Prinsen och borstar varje kväll tänderna på jycken.

Vi följer tillsammans med Aina och Tage Erlander de värm­ländska flottarna i samband med det stora timmersläppet vid Brattfallet.

En fängslande och underhållande upplevelse bland arbetsamma, förnöjsamma och glada människor.

Info i PDF-format Kärngummor & Krutgubbar 1 för nedladdning

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KÄRNGUMMOR OCH KRUTGUBBAR DEL 2 – Visningstid 45 min

Anna på Skogen 2På Torsö i Vänern möter vi “Sörvikapojka” som klappar och kavlar sin tvätt och vi följer Augusta, Anton och Ida när de river potatis och gör potatismjöl.

I Skållared går vi på kreatursmarknad och träffar där bl a krut­gumman Emma Höglund, allmänt känd som “Ärt-Emma”.

“Lärk-Axel” berättar om sitt möte med sjöjungfrun och visar oss en ståtlig hägerkoloni vid sjön Lygnern. Vi får se och höra hur man tillverkar en vattenpump på gammalt vis.

En kärngumma i toppklass är 80-åriga “Anna på Skogen”, som själv sköter sin gård, slår sitt hö med lie, tröskar och bär allt hö och vatten till sina djur.

Slutligen gör vi ett besök hos smålandsskalden Pälle Näver i hans Vättehult. Den gode Pälle spelar ut hela sitt register av humor, berättarkonst och diktläsning.

Info i PDF-format Kärngummor & Krutgubbar 2 för nedladdning

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GLADA ORIGINAL – DEL 1 – Visningstid 45 min

Tranor stor bild

Klockan 5 på morgonen möter vi ca 3.000 tranor på väg från Hornborgasjön till de välkända fälten vid Stora Bjurum. På nära håll följer vi deras dans, ett världsberömt skådespel.

Janne & Lell-Albert“Kom igen pöjka” ropar den talande staren till Janne och Lell-Albert då de  klämmer i med både sång och spel.

I Acklinga träffar vi Johan Lindgren, som tar hjälp av korna Spätta och Fia vid vårbruket.

Västgötaspetsen Lady badar mer än gärna och hoppar galant från svikten, leker gör hon med både kycklingar och harar. Vi möter glada och originella mjölnare i kvarnar som inte tillhör vår tid.

I Brevens Bruk i Närke plockas bortåt 40.000 liljekonvalj blad för att pryda midsommarstången vid ortens gamla, traditionsrika, annorlunda och mycket välbesökta midsommarfirande.

“Den bästa tiden e’ gådder, när en e’ 92 år”, säger svarvaren och träsnidaren Andreas Bergman i Bäreberg. Han har tillverkat ljuskronor, brödfat och  pigtittare i tusental. Värre ändå är den drygt 80-årige småländske träsko ma­karen, som yxat till inte mindre än 40.000 par träskor.

Info i PDF-format Glada Original 1  för nedladdning

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GLADA ORIGINAL – DEL 2 – Visningstid 45 min

Kolar-FridaVi bekantar oss med “Kolar-Frida” och upplever mystiken kring kolmilan.

På nära håll är vi med när björktrasten föder upp sina ungar. Vi går i Evert Taubes fotspår i Bohuslän och träffar där Maj på Malö och Huldas Karin.

I Tiveden, de röda näckrosornas urhem, bärgas en 100-årig stock­kanot och där följer vi också linberedningen från åker fram till vävstol.

Än idag skördar och tröskar man som på 1800-talet. I Småland drar oxar vagn och harv allt medan hästarna har underliga hyss för sig på kafferasten. Vi möter vinterbadande pensionär och fyrabarnsmamma som kör fram timmer ur skogen med häst.

80-åriga “Anna på Skogen” bär i meterdjup snö vatten och hö till sina djur. Och hon drar sig inte ens för att klättra upp på ladugårdstaket för att skotta bort de tunga drivorna.

Info i PDF-format Glada Original 2 för nedladdning

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KINNEKULLEFILMEN – Det blommande berget – Visningstid 45 min
Möt djur och blommor i fantastiska närbilder

Fiskgjuse Filmen visar hur Kinnekulleberget genom årmiljoner danats av enorma naturkatastrofer och hur dess näringsrika kalkgrund efter hand blev växtplats för vårt lands kanske märkligaste flora, en blomsterprakt utan like. Vi möter fågel- och djurliv. Bl a får vi högt uppe i torrfuran se när den skygga och fridlysta fiskgjusen matar sina ostyriga ungar.

I ett krönikespel illustrerar bygdens eget folk spänningen mellan fornnordisk asatro och begynnande kristendom på 1000-talet. Här möter vi bl a S:t Sigfrid, Olov Skötkonung och hans mor Sigrid Storråda.

Filmen är kort sagt storslagen skönhet i märklig natur men även humor och glädje när det gäller människor.

Info i PDF-format Kinnekullefilmen för nedladdning

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TIVEDSFILMEN – I Trollskogens rike – Visningstid 45 min

En film skildrande folkliv, djur och natur i Tivedens vilda och orörda skogstrakter. Vi följer scouterna till Stenkälleområdet i Tivedens hjärta, om vilket forskningsresanden Erik von Rosen en gång skrev: “Det märkligaste jag sett i fyra världsdelar”.

Vi hör också talas om Görtiven, Ettertiven eller Urtiven, där gårdarna numera står öde och skogen tränger på. Medan blicken sveper över de fridlysta röda näckrosorna i Fagertärns mörka vatten lyssnar vi till den betagande Tivedssången.

LinberedningDet odlades förr mycket lin på de steniga åkrarna i Tiveden och vi får nu följa skörd och beredning.

Här och där kommer sävliga oxar släpande på uråldriga redskap och i storskogen ryker det från kolmila och tjärgrav. Vi följer återuppbyggnaden av Skaga Stavkyrka med invigning av klockstapeln 1957 och av kyrkan 1960.

Som helhet är filmen en hyllning till en märklig bygd, som har ofantligt mycket att skänka vår tids jäktade människor.

 Info i PDF-format Tivedsfilmen  för nedladdning

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TORSÖFILMEN – Visningstid 45 min

Sörvika-PojkaVi besöker bl a Mariebergs handel. Svahns Båtbyggeri och fyrvaktaren på Fällholmarna.

Ute på Brommö möter vi ”Fredrika Karl” som bygger båtmodeller och ”Lisa i Knipan” som skulpterar i trä.

Se när ”Sme-Gustavs” sonson från Amerika kommer i helikopter för att hämta en gammal cykel och följ Torsöborna då de går till val i Framskolan 1973.

Lyssna till Axel Eriksson då han sjunger bl a Torsövisan. Möt ”Sörvika-Pojka”, ”Björka-Klara”, August på Holmen, Anton och Augusta i Sköttla och många, många andra Torsöbor.

 Info i PDF-format Torsöfilmen för nedladdning

 ………………………………………………………………………………………………………………………..

DÄR BYGDESAGAN VISKAR

Johan m Spätta & FiaFilmen var klar för premiärvisning 1978.

Titeln är hämtad från en av Pälle Nävers diktsamlingar. Bertil hade fått Pälles tillåtelse att använda titeln.

Här lät Bertil en hel del av sitt tidigaste material komma fram ur malpåsen igen. Sekvenser som funnits med i bl.a. de första filmerna, Vadsbofilmen del 1-3, dammades av och klipptes samman med en del ej tidgiare visat material.

Han hade märkt att många människor frågade efter vissa filmavsnitt, som de mindes från visningarna i början av 1950-talet. Han förstod då att det kunde vara av intresse att ånyo låta publiken få se dessa.

Dessutom hade det under de gångna 25 åren tillkommit en hel del ny publik, ja en helt ny generation hade hunnit växa upp och intresset bland de yngre visade sig bli allt större. Den s k “gröna vågen”  gjorde att de yngre allt oftare intresserade sig för sin hembygd, sitt ursprung och sitt kulturella arv.

Denna film finns ej kopierad
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

I BY OCH BYGD

BillPremiärvisades i Halna Bygdegård 2 okt 1981.

Materialet till denna film bestod mestadels av sådant som “blivit över” under årens lopp. Bertil hade vid denna tidpunkt ungefär 400 rullar oredigerad film om vardera 3 minuter, så nog fanns det att ta av alltid.

Kompletterades dock med tagningar från hembygdsdagen i Odensåker 3 augusti 1980, där många gamla hantverk och metoder demonstrera­des

Denna film finns ej kopierad 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NÄR BYGDEN BLOMMAR

Lakasjå 1Filmen hade urpremiär i Undenäs 6 nov 1982.

Bertil hade nu, 74 år gammal, i ortspressen fått epitetet “Nestorn bland bygdefilmare” och denna film kom att bli hans sista.

Här hade han samlat en hel del upptagningar från tidigare år men också Un­denäs hembygdsförenings “Lakasjå-dag” på Källebacken 18 sept 1982 skildrades ingående.

Speakertexten läses till vissa delar av Arne “Torpar’n” Johansson.

Denna film finns ej kopierad 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Utöver vad som presenterats ovan gjorde Bertil ett antal dokumentärfilmer som ej finns kvar i ursprungligt skick. Delar av materialet från dessa lät han omredigera, lyfta ur och flytta till andra produktioner. Resterande material arkiverades.

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •