Om oss

G & J 17 majVi som idag driver Firma Vadsbofilm är Gunnel och Joachim Johansson – dotter respektive måg till filmfotograf Bertil Svensson.

Efter Bertils bortgång stod familjen inför frågan hur man på bästa sätt skulle kunna förvalta de kulturdokument han lämnat efter sig. Efter en del diskussioner beslutades att vi två skulle försöka föra verksamheten vidare, dock endast som fritidssysselsättning. Vårt första mål var att få filmerna kopierade för att inte behöva använda originalmaterialet. Detta var både kostsamt och tidsödande, men trägen vinner.
Vi använde till en början den apparatur som Bertil lämnat efter sig, men insåg snart att den var otidsenlig. Ny utrustning införskaffades och vi kände att vi var på rätt väg.

Åren går, idag ca 30 år senare, håller vi fortfarande igång verksamheten. Efterfrågan på Bertils filmer finns alltjämt och vi trivs båda med uppgiften som “kulturarbetare” på hobbybasis och känner stor värme och respons från både arrangörer och den publik som kommer för att se filmerna.

Numera är materialet digitaliserat och den apparatur vi använder oss av vid visningar idag är betydligt enklare att handskas med än då vi startade.

Originalfilmerna finns deponerade i Bildarkivet på Västergötlands Museum i Skara.

Vi anordnar inga egna föreställningar men åtar oss gärna uppdrag från andra arrangörer.