Om oss

Gunnel och Joachim Johansson
Gunnel och Joachim Johansson

Efter Bertils bortgång 1984 stod vi i familjen inför frågan hur vi på bästa sätt skulle kunna föra hans livsverk vidare, att förvalta det och se till så det, enligt hans egen önskan, även framdeles skulle finnas möjlighet för människor att ta del av hans filmer och framför allt att dessa på ett betryggande sätt bevarades för framtiden.

Efter en del diskussioner beslutades att vi, hans yngsta dotter och svärson, skulle försöka föra verksamheten vidare, dock endast som fritidssysselsättning. Vårt första mål var att få filmerna kopierade för att inte behöva använda originalmaterialet. Detta var både kostsamt och tidsödande, men trägen vinner…

Vi använde till en början den apparatur Bertil lämnat efter sig, men insåg snart att den var otidsenlig. Ny utrustning införskaffades och vi kände att vi var på rätt väg.

Åren går, idag ca 40 år senare, känner vi fortfarande både glädje och tillfredsställelse att vi lyckats ge människor tillfälle att ta del av Bertils livsverk. Efterfrågan på hans filmer har hela tiden funnits och vi har trivts med uppgiften som “kulturarbetare” på hobbybasis och känner stor värme och respons från både arrangörer och den publik som kommit för att se filmerna.

Numera är materialet digitaliserat och den apparatur vi nu använder oss av vid visningar är betydligt enklare att handskas med än då vi startade. Originalfilmerna finns deponerade hos Bildarkivet på Västergötlands Museum i Skara.

Men… på grund av hälsoskäl har vi nu tyvärr tvingats ta en liten paus och åtar oss i nuläget inga nya bokningar. Framtiden och hälsoläget får utvisa om vi så småningom eventuellt kan återuppta verksamheten i en eller annan form.

Mariestad 30 december 2023
Gunnel och Joachim Johansson